Lampard Icon70 70 20 46
Lampard IconSend Mail

Partdesign
Non-Title-Property
Verifikation af konstruktioner
Finite Element analyse i ANSYS. mesh, kontaktset, kræfter, sikkerhedfaktorer, spændingsanalyse, udbøjning, svejsesømme etc.

Udviklingsprocessen

Muligheder i FEM

I det ideelle udviklingsforløb, anvendes FEM beregninger til løbende at kvalitetssikre og optimere produktet.

Som et nutidigt eksempel kan nævnes bærende strukturer, som dels skal være sikre og stabile, men samtidig optimeres for at spare materiale og produktionstid. Da konstruktioner i dag ofte er lavet i 3D, er det oplagt at udnytte de muligheder som ligger i FEM.

Verifikationsopgaver

Her anvender vi ANSYS

Selv om de fleste 3D CAD systemer har et indlejret FEM modul, er det ofte begrænset af antallet af emner, snitfladen mellem dem og detaljerne i resultaterne. Med andre ord kan man få et fingerpeg, men ikke resultater som anerkendes af certificeringsinstanser. Da kunder og myndigheder i stigende grad kræver verificering og dokumentation for produkter, er det ikke længere nok at konstruere efter erfaring.

Til verifikationsopgaver anvender vi ANSYS, som er et dedikeret FEM software, udelukkende til beregningsbrug. Forudsat at opsætningen af beregningsmodellen er dokumenteret, anerkender blandt andet Lloyds, ANSYS resultater i deres certificering.


Non-Title-Property
Beregninger af spændinger:Beregninger af spændinger og deformationer i komplekse geometrier fra en given belastning.
Slides PrevSlides Next
01020304

Vores erfaringer

Lineære og ulineære beregninger

Vi har erfaring med både lineære og ulineære beregninger, opsætning af kontaktsæt og kræfter, vurdering af mesh, ligevægtsbetragtninger, udtrækning af spændinger etc. Vi har beregnet små simple konstruktioner og store assemblies med flere hundrede emner.

Til produktgodkendelser, har vi udarbejdet rapporter i henhold til givne standarder og kan give sparring omkrig dette. Vi har blandt andet lavet beregninger på løfteåg, vindmølledele, pumper, plastemner etc.

Detaljer afklares

Informationer som er tilgængelige

Ofte har kunden en ide om hvilke kræfter der virker på konstruktionen og måske skal den verificeres ud fra en given standard. Betragtninger omkring snitflader vurderes og aftales normalt med kunden, da det har stor indflydelse på de beregningsresultater som er væsentlige at afdække.

Ud fra de informationer som er tilgængelige, laver vi en vurdering af opgavens omfang og i det videre forløb sørger vi automatisk for, at alle væsentlige detaljer afklares.


Webdesign

--------------------------------- Mobile --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- Mobile ---------------------------------

Kontortidman - tors:
08:00 - 16:00
fre:
08:00 - 15:00

PARTDESIGN ApSLocationHobrovej 317A
9200 Aalborg SV
CVR: 3207 6033
Phone+45 7070 2046
Mail

Forretningsområder      • Mekanisk konstruktion & FEM
      • Verifikation og produktionsmodning
      • Sourcing fra Kina
      • Sprøjtestøbning
      • CNC bearbejdning

Lang erfaring med      • Konceptudvikling
      • Robuste og enkle løsninger
      • Produktionsmodning
      • Miljøtest
      • Masseproduktion


COPYRIGHT © 2008/ NORDIC XIGRAFFIX SOFTWARE I/S. ALL RIGHTS RESERVED